Alvis

Previous
Next

#design

#รับเหมา

บ้านสุพรรณ

ขนาด :
จังหวัด :

120-140 ตร.ม.
กรุงเทพมหานคร

Short description ห้องสมุดที่เปิดพื้นที่ให้กับ คนทั่วไป โดยมีจุดเด่นของร้าน คือ หนังสือผู้ที่มาใช้
บริการไม่จำเป็นต้องสั่งอาหารในร้านก็สามารถเข้ามานั่งอ่านเล่นได้

งานก่อสร้าง

บ้านทุกหลัง มุ่งเน้นการนำวิถีพื้นบ้านชนบทซึ่งมีอยู่เดิมแล้วกลับมาประยุกต์ใช้ใหม่ มีทั้งหมด 11 หลังเป็นบ้านปูนขัดมันตกแต่งด้วยไม้ แต่ภายในจะเป็นผนังปูนทั้งหลัง บ้าน “ข้างวัด” จัดตั้งมาเพื่อให้เป็นชุมชนการท่องเที่ยว มุ่งเน้นงานศิลปะและกิจกรรมสานสัมพันธ์ โดยทั้ง 11 หลังจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย อาทิเช่น ห้องสมุด, งานเซรามิก, สอนศิลปะ, เย็บปัก, โฮมสเตย์, ร้านกาแฟ และสินค้าต่างๆ โดยเน้นเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด

“ห้องสมุดที่เปิดพื้นที่ให้กับคนทั่วไปโดยคุณนัทและคุณแตงโมเพื่อนร่วมอุดมการณ์
ได้ชักชวนมาเปิดธุรกิจร่วมกันร้าน ดังกล่าวนี้ขายเครื่องดื่มและของทานเล่น”

โดยมีจุดเด่นของร้านคือหนังสือผู้ที่มาใช้บริการไม่จำเป็นต้องสั่งอาหารในร้านก็สามารถเข้ามานั่งอ่านเล่นได้เป็นการ เปิดพื้นที่ให้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือมากยิ่งขึ้น การตกแต่งจึงเน้นพื้น”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Amet non lorem pellentesque maecenas aliquam netus. Maecenas ultricies risus vitae lectus sem sapien nunc at quis. Risus aliquet augue facilisi volutpat sit risus amet fermentum sit. Eget massa purus tempus facilisi at sed. Diam ultrices semper urna rhoncus scelerisque varius leo ultricies auctor. Iaculis nunc libero faucibus suscipit. Ac amet dictumst sit ut mattis dictum magna. Magna et eleifend diam cursus eget venenatis pretium, scelerisque dictum. Orci vulputate massa pellentesque tempus vitae erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Amet non lorem pellentesque maecenas aliquam netus. Maecenas ultricies risus vitae lectus sem sapien nunc at quis. Risus aliquet augue facilisi volutpat sit risus amet fermentum sit. Eget massa purus tempus facilisi at sed. Diam ultrices semper urna rhoncus scelerisque varius leo ultricies auctor. Iaculis nunc libero faucibus suscipit. Ac amet dictumst sit ut mattis dictum magna. Magna et eleifend diam cursus eget venenatis pretium, scelerisque dictum. Orci vulputate massa pellentesque tempus vitae erat.

5/9 ซอย ศรีนครินทร์ 53 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนอง บอน เขตประเวศ 10250
ดูแผนที่

ติดต่อบุคคล

ติดต่อบุคคล