บ้านบางปูทดสอบ

Previous Next #design #รับเหมา บ้านบางปู ขนาด : จังหวัด : 120-140 ตร.ม. กรุงเทพมหานคร Short description ห้องสมุดที่เปิดพื้นที่ให้กับ คนทั่วไป โดยมีจุดเด่นของร้าน คือ หนังสือผู้ที่มาใช้ บริการไม่จำเป็นต้องสั่งอาหารในร้านก็สามารถเข้ามานั่งอ่านเล่นได้ งานออกแบบ บ้านทุกหลัง มุ่งเน้นการนำวิถีพื้นบ้านชนบทซึ่งมีอยู่เดิมแล้วกลับมาประยุกต์ใช้ใหม่ มีทั้งหมด 11 หลังเป็นบ้านปูนขัดมันตกแต่งด้วยไม้ แต่ภายในจะเป็นผนังปูนทั้งหลัง บ้าน “ข้างวัด” จัดตั้งมาเพื่อให้เป็นชุมชนการท่องเที่ยว มุ่งเน้นงานศิลปะและกิจกรรมสานสัมพันธ์ โดยทั้ง 11 หลังจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย อาทิเช่น ห้องสมุด, งานเซรามิก, สอนศิลปะ, เย็บปัก, โฮมสเตย์, ร้านกาแฟ และสินค้าต่างๆ โดยเน้นเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด “ห้องสมุดที่เปิดพื้นที่ให้กับคนทั่วไปโดยคุณนัทและคุณแตงโมเพื่อนร่วมอุดมการณ์
ได้ชักชวนมาเปิดธุรกิจร่วมกันร้าน ดังกล่าวนี้ขายเครื่องดื่มและของทานเล่น” โดยมีจุดเด่นของร้านคือหนังสือผู้ที่มาใช้บริการไม่จำเป็นต้องสั่งอาหารในร้านก็สามารถเข้ามานั่งอ่านเล่นได้เป็นการ เปิดพื้นที่ให้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือมากยิ่งขึ้น การตกแต่งจึงเน้นพื้น” Lorem ipsum dolor sit amet, … Read more

บ้านบางปู

Previous Next #design #รับเหมา บ้านบางปู ขนาด :จังหวัด : 120-140 ตร.ม.กรุงเทพมหานคร Short description ห้องสมุดที่เปิดพื้นที่ให้กับ คนทั่วไป โดยมีจุดเด่นของร้าน คือ หนังสือผู้ที่มาใช้ บริการไม่จำเป็นต้องสั่งอาหารในร้านก็สามารถเข้ามานั่งอ่านเล่นได้ งานออกแบบ บ้านทุกหลัง มุ่งเน้นการนำวิถีพื้นบ้านชนบทซึ่งมีอยู่เดิมแล้วกลับมาประยุกต์ใช้ใหม่ มีทั้งหมด 11 หลังเป็นบ้านปูนขัดมันตกแต่งด้วยไม้ แต่ภายในจะเป็นผนังปูนทั้งหลัง บ้าน “ข้างวัด” จัดตั้งมาเพื่อให้เป็นชุมชนการท่องเที่ยว มุ่งเน้นงานศิลปะและกิจกรรมสานสัมพันธ์ โดยทั้ง 11 หลังจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย อาทิเช่น ห้องสมุด, งานเซรามิก, สอนศิลปะ, เย็บปัก, โฮมสเตย์, ร้านกาแฟ และสินค้าต่างๆ โดยเน้นเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด “ห้องสมุดที่เปิดพื้นที่ให้กับคนทั่วไปโดยคุณนัทและคุณแตงโมเพื่อนร่วมอุดมการณ์
ได้ชักชวนมาเปิดธุรกิจร่วมกันร้าน ดังกล่าวนี้ขายเครื่องดื่มและของทานเล่น” โดยมีจุดเด่นของร้านคือหนังสือผู้ที่มาใช้บริการไม่จำเป็นต้องสั่งอาหารในร้านก็สามารถเข้ามานั่งอ่านเล่นได้เป็นการ เปิดพื้นที่ให้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือมากยิ่งขึ้น การตกแต่งจึงเน้นพื้น” Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing … Read more

บ้านพหลโยธิน23

Previous Next #design #รับเหมา บ้านพหลโยธิน 23 ขนาด :จังหวัด : 120-140 ตร.ม.กรุงเทพมหานคร Short description ห้องสมุดที่เปิดพื้นที่ให้กับ คนทั่วไป โดยมีจุดเด่นของร้าน คือ หนังสือผู้ที่มาใช้ บริการไม่จำเป็นต้องสั่งอาหารในร้านก็สามารถเข้ามานั่งอ่านเล่นได้ งานออกแบบ บ้านทุกหลัง มุ่งเน้นการนำวิถีพื้นบ้านชนบทซึ่งมีอยู่เดิมแล้วกลับมาประยุกต์ใช้ใหม่ มีทั้งหมด 11 หลังเป็นบ้านปูนขัดมันตกแต่งด้วยไม้ แต่ภายในจะเป็นผนังปูนทั้งหลัง บ้าน “ข้างวัด” จัดตั้งมาเพื่อให้เป็นชุมชนการท่องเที่ยว มุ่งเน้นงานศิลปะและกิจกรรมสานสัมพันธ์ โดยทั้ง 11 หลังจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย อาทิเช่น ห้องสมุด, งานเซรามิก, สอนศิลปะ, เย็บปัก, โฮมสเตย์, ร้านกาแฟ และสินค้าต่างๆ โดยเน้นเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด “ห้องสมุดที่เปิดพื้นที่ให้กับคนทั่วไปโดยคุณนัทและคุณแตงโมเพื่อนร่วมอุดมการณ์
ได้ชักชวนมาเปิดธุรกิจร่วมกันร้าน ดังกล่าวนี้ขายเครื่องดื่มและของทานเล่น” โดยมีจุดเด่นของร้านคือหนังสือผู้ที่มาใช้บริการไม่จำเป็นต้องสั่งอาหารในร้านก็สามารถเข้ามานั่งอ่านเล่นได้เป็นการ เปิดพื้นที่ให้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือมากยิ่งขึ้น การตกแต่งจึงเน้นพื้น” Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur … Read more

บ้านประเสริฐมนูกิจ

Previous Next #design #รับเหมา บ้านประเสริฐมนูกิจ ขนาด :จังหวัด : 120-140 ตร.ม.กรุงเทพมหานคร Short description ห้องสมุดที่เปิดพื้นที่ให้กับ คนทั่วไป โดยมีจุดเด่นของร้าน คือ หนังสือผู้ที่มาใช้ บริการไม่จำเป็นต้องสั่งอาหารในร้านก็สามารถเข้ามานั่งอ่านเล่นได้ งานออกแบบ บ้านทุกหลัง มุ่งเน้นการนำวิถีพื้นบ้านชนบทซึ่งมีอยู่เดิมแล้วกลับมาประยุกต์ใช้ใหม่ มีทั้งหมด 11 หลังเป็นบ้านปูนขัดมันตกแต่งด้วยไม้ แต่ภายในจะเป็นผนังปูนทั้งหลัง บ้าน “ข้างวัด” จัดตั้งมาเพื่อให้เป็นชุมชนการท่องเที่ยว มุ่งเน้นงานศิลปะและกิจกรรมสานสัมพันธ์ โดยทั้ง 11 หลังจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย อาทิเช่น ห้องสมุด, งานเซรามิก, สอนศิลปะ, เย็บปัก, โฮมสเตย์, ร้านกาแฟ และสินค้าต่างๆ โดยเน้นเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด “ห้องสมุดที่เปิดพื้นที่ให้กับคนทั่วไปโดยคุณนัทและคุณแตงโมเพื่อนร่วมอุดมการณ์
ได้ชักชวนมาเปิดธุรกิจร่วมกันร้าน ดังกล่าวนี้ขายเครื่องดื่มและของทานเล่น” โดยมีจุดเด่นของร้านคือหนังสือผู้ที่มาใช้บริการไม่จำเป็นต้องสั่งอาหารในร้านก็สามารถเข้ามานั่งอ่านเล่นได้เป็นการ เปิดพื้นที่ให้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือมากยิ่งขึ้น การตกแต่งจึงเน้นพื้น” Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing … Read more

บ้านสุพรรณ

Previous Next #design #รับเหมา บ้านสุพรรณ ขนาด :จังหวัด : 120-140 ตร.ม.กรุงเทพมหานคร Short description ห้องสมุดที่เปิดพื้นที่ให้กับ คนทั่วไป โดยมีจุดเด่นของร้าน คือ หนังสือผู้ที่มาใช้ บริการไม่จำเป็นต้องสั่งอาหารในร้านก็สามารถเข้ามานั่งอ่านเล่นได้ งานก่อสร้าง บ้านทุกหลัง มุ่งเน้นการนำวิถีพื้นบ้านชนบทซึ่งมีอยู่เดิมแล้วกลับมาประยุกต์ใช้ใหม่ มีทั้งหมด 11 หลังเป็นบ้านปูนขัดมันตกแต่งด้วยไม้ แต่ภายในจะเป็นผนังปูนทั้งหลัง บ้าน “ข้างวัด” จัดตั้งมาเพื่อให้เป็นชุมชนการท่องเที่ยว มุ่งเน้นงานศิลปะและกิจกรรมสานสัมพันธ์ โดยทั้ง 11 หลังจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย อาทิเช่น ห้องสมุด, งานเซรามิก, สอนศิลปะ, เย็บปัก, โฮมสเตย์, ร้านกาแฟ และสินค้าต่างๆ โดยเน้นเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด “ห้องสมุดที่เปิดพื้นที่ให้กับคนทั่วไปโดยคุณนัทและคุณแตงโมเพื่อนร่วมอุดมการณ์
ได้ชักชวนมาเปิดธุรกิจร่วมกันร้าน ดังกล่าวนี้ขายเครื่องดื่มและของทานเล่น” โดยมีจุดเด่นของร้านคือหนังสือผู้ที่มาใช้บริการไม่จำเป็นต้องสั่งอาหารในร้านก็สามารถเข้ามานั่งอ่านเล่นได้เป็นการ เปิดพื้นที่ให้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือมากยิ่งขึ้น การตกแต่งจึงเน้นพื้น” Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing … Read more