top of page

เรื่องที่คนมีบ้านควรรู้! สีครุฑบนโฉนดที่ดินมีความหมายอะไรบ้าง?รู้มั้ยครับว่า โฉนดที่ดินในประเทศไทยนั้นมีอยู่หลายประเภท ทั้งที่สามารถซื้อขายได้และซื้อขายไม่ได้ สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ รวมถึงเป็นเพียงหนังสือแสดงสิทธิ์การทำกินหรือทำประโยชน์ในที่นั้นซึ่งไม่ใช่กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ซึ่งโฉนดที่ดินจะใช้สีของครุฑในเอกสารเพื่อแบ่งแยกประเภทของที่ดิน วันนี้ ALVIS ขอนำสาระความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับความหมายของสีครุฑทั้ง 3 สี ประกอบด้วย สีแดง, สีเขียวและสีดำบนโฉนดที่ดินมาบอกกัน รับรองว่ารู้แล้วจะเป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนครับ


ถึงแม้ว่า โฉนดที่ดินจะเป็นเอกสารที่ไม่ได้นำมาใช้งานบ่อย ๆ แต่เจ้าของบ้านหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์ควรทำการศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ไว้ให้ถูกต้อง ในกรณีที่ต้องใช้งานจะได้เข้าใจและใช้อย่างถูกต้องที่สุดครับ


 


ครุฑแดง

โฉนดที่ดินครุฑแดง เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนที่สุด สามารถซื้อขายได้โอนได้ถูกต้องตามกฎหมาย โฉนดที่ดินที่มีครอบครองส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดก็เป็นครุฑแดงตัวนี้ โดยเฉพาะที่ดินที่อยู่ในตัวเมืองและพื้นที่ที่อนุญาตให้ออกโฉนดครับ


ครุฑเขียว

โฉนดที่ดินครุฑเขียว คือ "หนังสือรับรองการทำประโยชน์ " ประเภท น.ส.3 ก. ซึ่งออกในท้องที่ที่มีการระวางรูปถ่ายทางอากาศ เป็นเอกสารที่ไม่ใช่ "โฉนดที่ดิน" ใช้สำหรับเป็นหนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าเราได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้น ๆ ซึ่งได้มีการระวางรูปถ่ายทางอากาศเป็นหลักแหล่ง คุณสมบัติของโฉนดที่ดินครุฑเขียวใกล้เคียงกับโฉนดครุฑแดง สามารถซื้อขาย จำนองธนาคารได้ รวมถึงสามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคต


ครุฑดำ

โฉนดที่ดินครุฑดำ คือ "หนังสือรับรองการทำประโยชน์" ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3ข. ซึ่งไม่มีการระวางรูปถ่ายทางอากาศ เป็นเพียงหนังสือรับรอง แสดงถึงสิทธิ์การครอบครองของเจ้าของ แต่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ หากจะซื้อขายต้องรอประกาศจากทางราชการเป็นระยะเวลา 30 วัน

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page